Privacy policy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Flamengolife acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Flamengolife is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Orderhistorie
 • Nationaliteit


Als betrokkene heeft u de volgende rechten:Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art.18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.Kredietcheck KlarnaIndien u kiest voor Klarna als betaalmethode, dan voert Klarna uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.Toegang accountomgevingMet ons klantaccount kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.Doeleinden
 • Afhandelen bestelling
  Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.
 • Afhandelen betaalverkeer
  Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens.
 • Communicatie
  Om de communicatie omtrent uw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens.
 • Uitvoering wettelijke plicht
  Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij uw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
 • Marketing (indien toestemming)
  Om u van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.
 • Fraudepreventie
  Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.
Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van uw bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover leest u meer in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u na uw toestemming op websites van derden en via e-mail marketing op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en campagnes van Flamengolife.

Contact en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals chat, e-mail, telefoon, WhatsApp en social media). U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
PublicatieWij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van uw gegevens wordt gewaarborgd middels een bewerkersovereenkomst tussen Flamengolife en de partner. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met mogelijkheid om in te loggen via een social media-account, wordt vanuit de social media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort.
Cookies

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner). Flamengolife maakt gebruik van 1st en 3rd party cookies. Volgend gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van deze partijen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw internetbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie Policy
Flamengolife maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken (hierna ‘cookies’). Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie, die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen worden uitgelezen door zowel Flamengolife (1st party) als derde partijen (3rd party). Met het plaatsen van cookies kunnen wij bijvoorbeeld de inhoud van je winkelwagen onthouden. Naar aanleiding daarvan kunnen wij je persoonlijke aanbiedingen tonen die afgestemd zijn op jouw interesses. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie is slechts in staat om een machine te identificeren.

Als je onze website bezoekt, vragen wij toestemming om cookies te plaatsen. Welke cookies dit zijn en wat ze doen, lees je in onderstaand overzicht. Indien je geen cookies accepteert, is het mogelijk dat je problemen ondervindt tijdens het bestelproces. Mocht dit het geval zijn, dan willen wij je vragen contact op te nemen met onze klantenservice, zodat wij je bestelling alsnog kunnen afronden. Functionele cookies mogen altijd, ook zonder toestemming, worden geplaatst. Wil je geen cookies accepteren? Ga dan in het hulpbestand van je internetbrowser na hoe je alle cookies blokkeert of hoe je ervoor zorgt dat je een waarschuwing ontvangt, voordat een cookie wordt opgeslagen.

Cookieoverzicht

Functionele cookies

Dit type cookie zorgt ervoor dat de website naar behoren functioneert en mag zonder toestemming worden geplaatst. We gebruiken dit type cookie onder andere voor:
 • Flamengolife platform (1st party): Deze cookies onthouden o.a. jouw bezoek aan onze website, de inhoud van de winkelwagen, je gegevens in de check-out, website-instellingen (cookies, taal e.d.) en recent bekeken producten.
 • Cloudflare (1st party): Hiermee kan webverkeer worden geïdentificeerd. Dit type cookie slaat geen gegevens op.
 • Intercom (1st party): Hiermee wordt, in het geval van een chatgesprek, de chathistorie weergegeven.
 • Youtube (3rd party): Dit type cookie ondersteunt de videocontent van Flamengolife.


Statistische/analytische cookies 
Dit type cookie wordt gebruikt om bepaalde onderdelen op onze website te meten. Voorbeelden hiervan zijn hoeveel bezoekers onze website heeft gehad, welke pagina’s zij bekijken en hoe lang ze op een pagina blijven. Deze resultaten worden omgezet in statistieken en geven ons inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van de website. We gebruiken dit type cookie onder andere voor:
 • Analytics (1st party): Hiermee kunnen we gebruikers onderscheiden, gebruikers herkennen bij een nieuw bezoek en de tijdsduur van een bezoek meten.
 • Flamengolifeplatform (1st party): Hiermee is het mogelijk om A/B-testen uit te voeren met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken.


Advertentie cookies
 Met dit type cookie kan Flamengolife je een advertentie tonen wanneer je een andere website bezoekt. We gebruiken dit type cookie onder andere voor:
 • Doubleclick (1st, 3rd party): Hiermee kan worden bijgehouden welke advertentie is getoond, hoeveel bezoekers op de advertentie klikken en kan worden gemeten hoeveel bestellingen worden geplaatst via de advertentie.
 • Bing Ads (3rd party): Hiermee kan worden bijgehouden welke advertentie is getoond, hoeveel bezoekers op de advertentie klikken en kan worden gemeten hoeveel bestellingen worden geplaatst via de advertentie.
 • Youtube (3rd party): Hiermee kunnen advertenties worden getoond die zijn afgestemd op eerdere bezoeken, opgegeven interesses of bekeken producten.
 • Facebook (1st party): Dit type cookie wordt geplaatst door Facebook en maakt het mogelijk advertenties te tonen op je Facebook-account.


Tracking 
Met dit type cookie kan Flamengolife jou als gebruiker identificeren op haar eigen website, maar ook op die van derden.
 • Commerce Connector (3rd party): Hiermee kan worden bepaald of de aankoop op flamengolife.nl een gevolg is van tussenkomst door ‘commerce connector’. (Dit is een tool om de beschikbaarheid van ons assortiment te tonen.)
 • Shop2market (1st, 3rd party): Hiermee kan worden bepaald welke partijen hebben bijgedragen aan een verkoop op flamengolife.nl
 • Tradetracker (3rd party): Hiermee kan worden bepaald via welke affiliate – een derde partij die een Flamengolife advertentie heeft getoond – onze website bezoekt.


Interesse cookies 
Dit type cookie maakt het mogelijk om de content die we je tonen (ook op een andere website) aan te laten sluiten op jouw interesses. Dit kan bijvoorbeeld een advertentie zijn die producten toont die je eerder hebt bekeken of een advertentie die suggesties geeft voor soortgelijke producten.
Ook derde partijen die via flamengolife cookies plaatsen, proberen zo een beeld van je interesses te krijgen. Dit wordt gedaan door informatie over je huidige bezoek te combineren met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites. We gebruiken dit type cookie onder andere voor:
 • Doubleclick (1st, 3rd party): Hiermee kan er gebruik worden gemaakt van diensten van derden om advertenties aan je te tonen, kunnen we zien of je op een advertentie hebt geklikt en is het mogelijk om op basis van je social media-gebruik advertenties af te stemmen op jouw interesses.


Cookies uitschakelen
Heb je bij je bezoek aan flamengolife.nl aangegeven dat je cookies accepteert, maar wil je dit toch liever niet? Dan kun je via het hulpbestand van je internetbrowser cookies verwijderen. Hoe dit werkt, lees je hier.

Andere technologieën Onder ‘andere technologieën’ vallen andere manieren voor het opslaan van data in de browser met een functioneel doel, zoals Local Storage en Session Storage.
 • flamengolife platform: Hiermee wordt de staat van sommige uitklapbare elementen onthouden (in-/uitgeklapt).
 • Intercom: Hiermee bewaart de chatapplicatie een sessie ID en de instellingen.
Based on 107 reviews
92%
(98)
7%
(7)
1%
(1)
1%
(1)
0%
(0)
De Flamengo saunadeken is echt een uitkomst!

De Flamengo saunadeken is echt een uitkomst!

Ik zag deze deken in een magazine over de Olympische Spelen, waar topsporters er gebruik van maken. Dat zegt genoeg over de kwaliteit en effectiviteit en heb ik zelf ook mogen ervaren.

Na een lange wandeling of als ik spierpijn heb, werkt hij heerlijk. Je slaapt er beter door en het geeft super veel ontspanning. De kwaliteit is top, echt waar voor je geld.

Wat deze saunadeken nog beter maakt dan een infrarood cabine, is dat je lekker kan liggen tijdens het gebruik. Daarnaast is hij vele malen goedkoper en efficiënter dan een infrarood cabine. Het is een investering, maar je haalt het er zo makkelijk uit dat het meer dan waard is. En hij is ook nog eens super makkelijk schoon te maken en op te bergen. Wat een geweldige uitvinding!

Heerlijke ervaring!

De saunadeken is een geweldige aankoop! De deken is luxe en eenvoudig te gebruiken. Binnen enkele minuten ben je aan het zweten en voel je de spanning wegtrekken. Ik heb het gevoel dat de infrarood diep doordringt en het zorgt voor fijne ontspanning. De instelbare tijd en temperatuur is ideaal. Ook is de deken makkelijk schoon te maken, wat het gebruik extra prettig maakt. Ik kan deze saunadeken iedereen aanraden die thuis wil ontspannen en zijn gezondheid wil verbeteren. Het is een fantastische toevoeging aan mijn wellness routine!

S
Flamengo inleghanddoek
Sen Aesthetics
10 sterren!

5 sterren is echt te weinig! Voor zowel de snelle service en de sauna deken!
Ben na lang zoeken bij Flamengo terechtgekomen , had nog een paar vragen die direct via de chat werden beantwoord. Zeer vriendelijk, behulpzaam en professioneel te woord gestaan.
De deken is echt top! Goede zware kwaliteit. Dioet zijn werk erg goed! Heerlijk ontspannen wakker geworden. Ik raad het iedereen aan!

5 sterren

5 sterren is echt te weinig! Voor zowel de snelle service en de sauna deken!
Ben na lang zoeken bij Flamengo terechtgekomen , had nog een paar vragen die direct via de chat werden beantwoord. Zeer vriendelijk, behulpzaam en professioneel te woord gestaan.
De deken is echt top! Goede zware kwaliteit. Doet zijn werk erg goed! Heerlijk ontspannen wakker geworden. Ik raad het iedereen aan!

J
Flamengo® Ice Bath
J.v.

Ik heb onlangs de Flamengo Ice Bath aangeschaft en ik ben er ontzettend blij mee. Een van de grootste voordelen is de relatief ''goedkope'''koeler (voor zover je het dan nog over goedkoop kan hebben). Ik heb veel gezocht, maar in prijs kwaliteit leek mij deze het beste. Hierdoor hoef ik niet langer te werken met ijszakken, wat altijd een gedoe was en uiteindelijk ook behoorlijk prijzig werd.

Het bad zelf is van hoge kwaliteit en ziet er prachtig uit. Ik heb mijn oude, goedkope badje ingeruild voor deze stijlvolle en stevige optie. Het past perfect onder mijn overkapping en is een echte upgrade in zowel functionaliteit als esthetiek.

Al met al ben ik zeer tevreden met mijn aankoop. De Flamengo Ice Bath maakt het hele proces van ijsbaden veel eenvoudiger en aangenamer.

Een compacte infrarood sauna voor thuis of onderweg.

Ik kende het deugddoende effect van infrarood sauna door het bezoek aan sauna&wellnes. Helaas is dit ook kostelijk, en tijdrovend. Om een saunawand/hut thuis te installeren hebben we geen plaats, en nog duurder! dus toen ik dit Flamengo deken voorbij zag komen, leek me dit het proberen waard. En ben er inmiddels heel tevreden van. Het helpt zeer goed om spier-& gewrichtspijnen te voorkomen/verminderen na (zware)inspanningen. Je krijgt echt een sauna effect en het geheel is achteraf makkelijk schoon te maken en op te bergen (neemt wel wat plaats). Ik hoop er nog lang van te kunnen genieten.

Heel fijn

Goede kwaliteit! De infrarood straling is erg prettig en goed af te stellen qua temperatuur en tijd.

Ben er heel blij mee. Lekker na het sporten, even lekker een half liggen in de zak. Muziekje aan, helemaal goed

Lekker warm

Het helpt echt tegen vermoeide spieren /spierpijn
Het is een degelijk product dat zig gemakkelijk laad schoonmaken , het is snel op temperatuur kortom een goede investering tot nu geen spijt van ondanks het niet goedkoop is maar daar heb je dan ook een degelijk product voor

Echt een aanrader!

Nu twee maanden in bezit en al een aantal keer gebruikt. Hij wordt goed en snel warm en is makkelijk te bedienen. Werkt heerlijk ontspannend en heeft ook een positieve invloed op pijnlijke spieren (spieren ontspannen en voelen soepeler aan, pijnklachten verminderen). Een laken of saunadeken erin is wel echt aan te bevelen, alleen al voor het transpireren. Een heerlijk ontspannings/genietmoment voor jezelf. Kortom, de saunadeken is de investering meer dan waard en écht een aanrader, ben heel blij met de aankoop!

Heerlijke deken

Het is een gemakkelijk te gebruiken deken. Wordt snel warm en ligt comfortabel. Hij komt in een mooie opbergtas en is makkelijk mee te nemen. ook het onderhouden van de deken is heel makkelijk en snel gedaan. Ik kan hem iedereen aanraden, hij is zeker de investering waard!,

Flamengo infrarood sauna deken

A
Flamengo infrarood sauna deken
Annemieke Groenendijk
Heerlijke afsluiting van de week en enorm helpend bij reuma!

Na een online zoektocht naar de beste infrarood saunadeken kwam ik uit bij Flamengo.

Ik kocht er meteen 2; want een recente klant kon bijna niet meer lopen door de reuma, ik wilde dat ze hem zou gaan uitproberen. Eerst was er wat twijfel vanwege de prijs, maar ik heb hem gewoon meegenomen en gezegd dat ze het sowieso 1 kans moest geven. Daarna was ze meteen verkocht. Een aantal keren per week gebruikt ze hem en ze knapt echt zo ontzettend op. De ontsteking is aanzienlijk minder en lopen gaat weer goed.

Zelf kom ik er, na een drukke werkweek, helemaal van tot rust. Ik leg hem op vrijdagavond op bed, zet een serie aan en warm dan heerlijk op. Even alles de boel de boel laten en het weekend ontspannen en goed beginnen! Met alle gezondheidsvoordelen van dien.

Het grootste voordeel van de Flamengodeken is de inlegdoek, waardoor je er dus niet met kleren in hoeft die snel weer koud worden en aan je lijf plakken. Je stapt uit de doek, doet die in de was, je spoelt je af en bent al klaar!

Ik ben enorm blij dat ik hier op de site terecht ben gekomen!

Geen pijn en het is geweldig voor nog diepere ontspanning in een meditatie

Ik ben helemaal enthousiast over deze deken.
Mijn fysieke pijn ( artrose en fibromyalgie) was niet meer voelbaar na de eerste sessie.
Heb tijdens de sessie gemediteerd en ik merkte dat ik veel dieper mijn meditatie in kon gaan.
Wat een cadeau, een eigen welness in huis.
Een leeg hoofd, ontspannen lichaam en heel veel energie!

Ben zo dankbaar hiervoor!

Geweldig!

We hebben de saunadeken nu en maand in gebruik en zijn hier heel erg tevreden over. Heerlijk in de “sauna” zonder de deur uit te hoeven! En we hebben ‘m ook meegenomen op wintersport, heerlijk elke dag na het skiën een half uurtje erin, top!

verwennerij

Zo blij met deze aankoop, heerlijk op de bank in de sauna en tv kijken als extra. Mooi materiaal, voelt heel veilig, echt heerlijk !!

Heerlijk ontspannen

De flamengo sauna deken is lekker warm in deze koude tijden. Heerlijk voor je spieren en je slaapt heerlijk daarna.

Geweldig flamengo deken!

In dit heerlijk warmte deken kun je echt tot rust komen. Zeker in deze koude dagen. Het werkt ontspannend voor je spieren en het zorgt ervoor dat je daarna heerlijk gaat slapen. Het voelt een beetje als vakantie.

W
Flamengo infrarood sauna deken
Willemien Wulffraat
Top

Heerlijk moment voor mezelf, gloei na afloop.

niet twijfelen

Na heel lang nadenken en na alle bestaande beoordelingen gelezen te hebben, heb ik toch de stap gezet om het sauna deken met handdoek aan te kopen.
Nu ben ik boos op mezelf dat ik deze aankoop niet vroeger heb gedaan. Geurhinder bij eerste gebruik: niks van gemerkt. In de verpakking zit een handige en duidelijke papieren handleiding. Ik ben ook heel blij met de lengte en breedte va het sauna deken. Mijn huid voelt als herboren na gebruik.

Heerlijk ontspannen en herstellen na een lange werkdag

Superblij en geen moment spijt . We hebben een infrarood sauna kabine maar dit is veel praktischer. Ook nemen we de Flamengo deken mee als we een weekend weg zijn, bv. Mountainbiken in de Ardennen. Echt een aanrader en een goede investering!

Wat een geweldige aankoop!

Ben echt verrast hoe fijn deze Sauna deken is , erg mooie kwaliteit en makkelijk in het gebruik.
Ben er heel erg blij mee!

Het is fantastisch!!!ik slaap er beter van . Voor mensen die veel spierpijnen hebben ideaal. Bij mij helpt het goed !!! Was er in het begin niet zo voor te vinden. Had al zoveel geprobeerd . Maar dit is gewoon voor mij SUPER. Het is zijn geld Waard !!!!

Beste sauna(deken)!

Ik ben dol op dit saunadeken. Dit saunadeken wordt goed heet, is van erg goede kwaliteit en is ideaal bij het herstel van mijn spieren. Ik heb 2 andere modellen getest en dit model is vooruit het beste! Prachtig dik en kwalitatief materiaal en je gaat er top in zweten. En de handdoek..ideaal. Daarnaast werd de bestelling de volgende dag geleverd, waar ik ook erg blij mee was.

Geslapen als een roos

Afgelopen week heb ik het saunadeken ontvangen. Ondanks dat ik er pas 3x in ben geweest, lijkt het mij enorm te helpen bij het slapen. Het is voor het eerst sinds jaren dat ik door de wekker wakker gemaakt moest worden. Eindelijk kon ik lekker lang en diep slapen en word ik uitgerust wakker. En ook tijdens mijn ervaringen in het saunadeken vond ik erg ontspannen.